Cordula Klein Goldewijk

Nieuwe mogelijkheden in de stem blootleggen is waanzinnig interessant. Zeker omdat er veel bij komt kijken: zangtechniek, hoe je denkt over je stem, artistieke keuzes, de muziek!

Ik ben CVT geautoriseerd docent, heb conservatorium gedaan in Rotterdam en Level 1 en 2 van EVT. Naast de 3-jarige tot opleiding CVT Docent heb ik de Complete Vocal Academy in Kopenhagen gedaan en de Continuous Course aan het CVI in 2016. Ik geef les sinds 2004. Je kunt meer over me lezen en me horen zingen op dit muzikaal CV.

Ik ben er om je vragen te beantwoorden en je te helpen met de zoektocht naar de mogelijkheden van je stem. Daarbij gebruik ik alleen concrete tools die voor JOU werken, zodat je stem echt leert kennen. Ik heb een speciale interesse in gezond stemgebruik, en in  gebruik van vocale effecten zoals distortion, growl, rattle, creaking en grunt.

Corona Protocol

Zanglessen Online of op Lokatie

Je kan zelf kiezen of je IRL op lokatie les wilt volgen, of online.

Online lessen

Voor de online lessen gebruik ik het programma Zoom. Dat werkt goed, het is eigenlijk hetzelfde als een “gewone” les op lokatie, alleen zijn we niet bij elkaar in 1 ruimte.

Om zo goed mogelijk online (groeps-)les te kunnen geven, heb ik in maart 2020 een cursus “Teaching Online” gevolgd bij het Complete Vocal Institute.

Sinds de Corona pandemie hebben veel vocalisten online zangles ontdekt en wisselen bijvoorbeeld online lessen en lessen op lokatie af. Alles is mogelijk, laat me weten wat voor jou prettig is.

Corona regels

  • Houdt minimaal 1,5 meter afstand
  • Na betreden pand: handen wassen en/of desinfecteren (staat allemaal klaar)
  • Als je (lichte) ziekteverschijnselen hebt, of als je in contact bent geweest met iemand in je nabije omgeving die Corona heeft, de afgelopen 2 weken: volg de les via Zoom
  • Ik heb de mogelijkheid om je naar huis te sturen als ik denk dat je ziek bent.
  • Geen water / thee / koffie: Normaal gesproken maak ik thee en koffie in de keuken, nu moet je zelf een flesje water oid meenemen als je wat wilt drinken tijdens de les.
  • Als je piano/gitaar wilt spelen tijdens je solo sessie: laat het me weten, dan desinfecteer ik de piano/gitaar zo goed als mogelijk.

Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Next Level Vocal Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Next Level Vocal Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Afhandelen van de betaling
- Verzenden van de nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een afspraak te bevestigen of te verzetten
- Contact met je te houden voor vragen die je kan stellen, First Aid (hulp bij plotselinge stemklachten) en voor support bij optredens en andere klussen
- Next Level Vocal Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Ken je stem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
– Nieuwsbrief: emailadres, totdat je je afmeldt
– Betalingen: adresgegevens en mailadres, totdat je zelf aangeeft dat je deze gegevens wilt laten verwijderen.
Wil je dat ik je gegevens uit mijn systeem gooi? Geen probleem, stuur me een mail op info@kenjestem.nl en ik haal je uit mijn bestand voor de nieuwsbrief en voor betalingen.

Ken je stem verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ken je stem neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Ken je stem gebruikt de volgende apps: Mailchimp voor de nieuwsbrief en Moneybird voor de betalingen.

Ken je stem gebruikt alleen technische en functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ken je stem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kenjestem.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ken je stem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Ken je stem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kenjestem.nl.

© Copyright - Next Level Vocal Coaching